Ar pasikeitus sklypo savininkui reikia perrašyti statybos leidimą?
Asociatyvi nuotr.

Ar pasikeitus sklypo savininkui reikia perrašyti statybos leidimą naujo savininko vardu?

Statybos inspekcija primena, jog pasikeitus statytojui (statytojams) (užsakovui (užsakovams), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi statybą leidžiančiame dokumente atnaujinus informaciją apie statytoją (statytojus) (užsakovą (užsakovus) (pagal Statybos įstatymo 27 str. 15 dalį).

Tokiu atveju turėtumėte per statybos elektroninių vartų informacinę sistemą adresu www.planuojustatau.lt → statau → visos el.paslaugos prisijungti prie informacinės sistemos "Infostatyba" ir sistemoje užpildyti Prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją (-us) statybą leidžiančiame dokumente, pridedant žemės sklypo nuosavybės dokumentą.

Žinotina, kad prašymas surašomas visų statytojų vardu ir jį pasirašo visi statytojai savo elektroniniais parašais.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo vardu Nekilnojamojo turto registre (tokiu atveju, jeigu žemės sklype yra pradėtas statyti statinys) (pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 521.2 punktą).

Statybos inspekcijos informacija

 

Komentarai (0)

Komentarų dar nėra

Palikite komentarą

  1. Rašomi komentarai kaip svečiui
Attachments (0 / 3)
Share Your Location