Įstatymo pakeitimai suteikia daugiau garantijų, aiškumo ir labiau apsaugo vartotoją imantį Būsto Paskolą kredito įstaigoje

Jau nuo liepos 1 d. įsigaliojęs Su nekilnojamuoju turtu susijęs kredito įstatymas įtvirtintino būsto paskolų pasiūlymų teikimo, sutarčių sudarymo sąlygų, sutarties nutraukimo ir kitus reikalavimus Bankams ir kitoms kredito įstaigoms.

Šiuo įstatymo pakeitimu siekiama, kad paskolos gavėjas taptų labiau apsaugotas, turėtų daugiau galimybių gaunant išsamią informaciją iš bankų ir kitų kredito įstaigų, bei turėtų didesnį pasirinkimą apsisprendžiant dėl paskolos ar kreipiantis pagalbos į kredito tarpininką kuris gali pateikti visų bankų ar kredito įstaigų pasiūlymus.

Keli svarbiausi pakeitimai kuriuos būtina žinoti prieš kreipiantis į banką dėl būsto paskolos, kad išnaudoti savo teises, kurias suteikia įstatymas:

1. Galimybė lengvai palyginti kredito davėjų pasiūlymus Siekiant, kad vartotojas galėtų lengvai ir paprastai palyginti kelių kredito davėjų pasiūlymus ir išsirinkti sau naudingiausią, numatyta, kad kredito davėjai pateikia informaciją apie kredito sąlygas standartine forma. Kredito įstaigos privalo informaciją pateikti elektroninėje laikmenoje arba raštiškai jei to pageidauja paskolos gavėjas. Siekiant sumažinti ginčų dėl neaiškių kredito sutarčių sąlygų, nustatytas privalomas kredito sutarčių sąlygų sąrašas: tos sąlygos turi būti aptariamos sudaromoje sutartyje (kredito palūkanų dydžio keitimo sąlygos, maržos didinimo ir mažinimo atvejai, su sutarties vykdymu, keitimu, nutraukimu susiję komisiniai atlyginimai ir kt.).

2. Nustatomas apsvarstymo laikotarpis ir galimybė be nuostolių atsisakyti jau sudarytos sutarties. Siekiant, kad vartotojai nepriimtų skubotų sprendimų dėl ilgalaikių įsipareigojimų prisiėmimo, įstatyme nurodytas 30 dienų apsvarstymo laikotarpis, kurį kredito davėjas turi suteikti vartotojui iki kredito sutarties sudarymo. Be to, kredito davėjas įsipareigoja per apsvarstymo laikotarpį nepakeisti pateiktų sąlygų ir sudaryti tomis sąlygomis kurios nurodytos pasiūlyme. Taip pat, po sutarties sudarymo kredito gavėjas per 14 dienų gali pakeisti savo sprendimą ir atsisakyti jau sudarytos kredito sutarties.

3. Susidūrus su finansinėmis problemomis suteikiamos  „kredito atostogos“. Įstatyme numatyta kredito „atostogų“ galimybė, t.y. atvejai, kai vartotojui susidūrus su finansinėmis problemomis ir susiklosčius išimtinėms aplinkybėms (nutraukus santuoką, mirus sutuoktiniui, tapus bedarbiu ar kredito gavėją pripažinus nedarbingu) jis gali atidėti įmokų mokėjimą kredito gavėjui ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

4. Apribojamas mokestis už kredito grąžinimą anksčiau sutarto termino. Siekiant pagerinti vartotojų galimybes keisti kredito davėją ir palankesnėmis sąlygomis refinansuoti paskolą kito kredito davėjo įstaigoje, įstatyme numatyta maksimali išankstinio kredito grąžinimo mokesčio riba (ne daugiau kaip 3 proc. anksčiau laiko grąžinamos sumos), taip pat numatyti atvejai, kai išankstinis kredito grąžinimas būtų nemokamas. Pavyzdžiui, kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną vartotojas galės grąžinti kreditą ar jo dalį nemokamai.

5. Būsto kreditas „atrišamas“ nuo kitų banko paslaugų. Kredito davėjai nebegali reikalauti kartu su paskola įsigyti kitų paslaugų – gyvybės draudimo, investicinių produktų, mokėjimo paslaugų, kurie vartotojui iš esmės nereikalingi ar nebūtini. Išimtys numatytos tik dėl įsigyjamo būsto draudimo, paliekant teisę klientui pačiam pasirinkti draudiką, ir dėl nemokamos sąskaitos kredito įmokoms surinkti.

6. Reglamentuota kredito tarpininkų veikla siekiant padėti vartotojui gauti paskolą iš paskolos davėjo kuris siūlo palankiausias sąlygas. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir tam, kad vartotojo sprendimas būtų pagrįstas informacija apie siūlomus kredito produktus, o ne priklausytų nuo jų platinimo kanalo, kuriuo sužinoma apie tokius kredito produktus, vartotojai turėtų gauti informaciją apie kreditą nepaisant to, ar jie kreipiasi tiesiogiai į kreditorių, ar į kredito tarpininką. Tą pačią informaciją vartotojas gali gauti tiek iš kredito davėjo tiek ir iš kredito tarpininko. Tarpininkavimo veikla gali užsiimti tik tie kredito tarpininkai kurie yra įrašyti į viešąjį Lietuvos banko tvarkomą sąrašą.

Be kita ko, įstatyme ribojamas netesybų ir baudų, mokamų už pavėluotas įmokas, dydis – ne daugiau kaip 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Taip pat įstatyme išsamiai aptariami atvejai, kai kredito sutartis gali būti vienašališkai kredito davėjo nutraukta.

Tam tikros įstatymo nuostatos (pavyzdžiui, netesybų ribojimas 0,05 proc. dydžiu, teisė grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau laiko, kompensacijos, mokamos bankui apribojimas iki 3 proc., kredito „atostogos“, kredito sutarties nutraukimo tvarkos ir terminų reikalavimai) bus taikomos ir iki įstatymo įsigaliojimo sudarytoms būsto paskolos sutartims.

V/S: 106 / 2